Truckskolen.no

Sikkerhetskonsulenten

Kontakt

Kredittfakta

Kredittfakta

Truck 1 - 10 tonn

Kursets litteratur består av: -TRUCKER + TRUCK-KJØRING -OPPGAVESAMLING / ARBEIDSHEFTE

Stortruck, motvektstruck, 10 tonn og oppover

Kursets litteratur består av:

-STORTRUCKER + KJØRING

-TEORIPRØVE

Personløfter

KL. A - B - C KL.A Tilhengermontert personløfter KL.B Selvdreven personløfter KL.C Bilmontert personløfter Kursets litteratur består av : FO'KAA's Kurs i personløfterens muligheter, sikkerhet, bruk og produktivitet.

Utdrag Arbeidsmiljloven

Bruk av arbeidsutstyr

Forskrift av 26. juni 1998 nr 608

Forskriften gjelder bruk av arbeidsutstyr slik det er definert i forskriftens § 2, samt opplæring i og sakkyndig kontroll av slikt utstyr. Bestemmelsene retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til forskriften.

Forskriften stiller krav til utforming, bruk og valg av arbeidsutstyr. Videre gis bestemmelser om dokumentert opplæring og det stilles krav til virksomheter som skal drive slik opplæring.

Både arbeidsutstyr og opplæringsvirksomhet skal gjennomgå sakkyndig kontroll. Forskriften stiller krav til slik kontroll og til sakkyndig virksomhet som utøver denne kontrollen.

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via pekerne nedenfor

Se hele forskriftsteksten hos Lovdata

Kommentarene til forskriften er tatt ut for revisjon.
Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 26. juni 1998
Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Disse vil bli korrigert ved neste revisjon. Kommentarene som er lenket opp ovenfor, har oppdaterte referanser. PDF-filen følger trykket versjon, og har gamle henvisninger inntil videre.

Kontaktinformasjon

Medlem av NORSK ORGANISASJON FOR SIKKERHETSKOMPETANSE (NOORSI)

Sørkil, 8276 Ulvsvåg. Telefon: 99250433

Foretaksnummer 8599 72802

MAIL: tro-win@online.no

Copyright Truckskolen.no 2014